• Pozovite nas

    +381 34 6 102 104
  • Naša lokacija

    Kralja Petra 16/IV
  • Pon - Pet

    07.30 do 15.30

Pametan grad

Inicijative za uspostavlјanje pametnih gradova u Srbiji su relativno aktuelizovane teme u poslednjih nekoliko godina. Iako formalno u implementaciji se ne vode pod obeležjima pametnih gradova, postoji značajan broj projekata koji su po svojim osobinama „pametni“. Kragujevac poslednjih godina realizuje više projekata.
 
Kragujevac je prvi grad u Srbiji koji celokupne podatke o linijama javnog transporta postavio na sistem Google Transit, čime je celokupan gradski i prigradski saobraćaj dostupan na Google mapama, potpuno besplatno. Međutim, otišlo se dalјe i podaci u otvorenom GTFS formatu su postavlјeni na nacionalni portal otvorenih podataka. Vrlo brzo su zabeleženi primeri njihove ponovne upotrebe. Upotreba otvorenih GTFS podataka o linijama ukrštena je sa dinamičkim podacima brojača putnika iz vozila, tako da putnici mogu odlučiti u koje vozilo će ući ukoliko im je popunjenost vozila važna. Pored toga, ostali globalni provajderi, npr. Microsoft, preuzeli su podatke i implementirali ih na svoje mape, šireći mogućnosti za krajnje korisnike.
 
Gradski prevoz u Kragujevcu implementirao je eKG sistem u oblasti javnog transporta putnika. Putem elektronskih eKG kartica, koje mogu biti personalizovane nepersonalizovane, putnici se validiraju prilikom ulaska u vozilo i preko istih vrše plaćanje prevoza putem dopune.  Intencija grada je da se korišćenje kartice proširi i na druge gradske servise npr. za ulazak na sportske događaje, pozorište, javne događaje, kao i da se otvori mogućnost za plaćanje i evidenciju korišćenja drugih usluga iz domena nadležnosti lokalne samouprave.
 
Prvi gradski cloud data centar je implementiran takođe u Kragujevcu 2019. godine. U pitanju je donacija NR Kine u vrednosti od dva miliona dolara i reč je o najsavremenijem data centru sa zaokruženim sistemskim i softverskim rešenjima baziranim na Huawei tehnologiji. Namena data centra je da obuhvati i centralizuje celokupan IKT sistem na nivou javnog sektora u nadležnosti Grada i uspostavi zajedničke servise, omogući efikasnu razmenu podataka u zaštićenom okruženju i postane platforma za servise pametnog grada.
 
U funkciji je aplikacija eKGrađanin - servis za prijavu problema, upita i predloga putem mobilne aplikacije i web portala. Putem mobilne aplikacije građani mogu prijaviti problem za usluge Gradske uprave, JKP „Šumadija“ i JKP “Vodovod”, sa mogućnošću slanja fotografija i prijavlјivanja lokacije. Prijavlјeni problemi se evidentiraju i administriraju od strane Situacionog centra Gradske uprave, JKP „Šumadija“ i JKP “Vodovod” kao tiketi čije rešavanje može da prati podnosilac i da komunicira sa centrom.
 
Kragujevac je u saradnji sa UNDP programom Ujedinjenih nacija započeo realizaciju projekta instalacije LoRaWAN mreže. Reč je o bežičnoj mreži koja se primarno koristi kao komunikaciona za sistem senzora koji su u tehnološkom smislu jedan od najvažnijih resursa pametnih gradova. Projekat vrednosti 130.000 dolara koji treba da se realizuje u 2023. godini, obuhvata izradu studije izvodlјivosti i projektno tehničke dokumentacije, na osnovu kojih će biti izvedeni radovi na postavlјanju baznih stanica, gejtveja, testnih senzora i biti povezani u jedinstvenu platformu.
 
Od 2018. godine JKP „Vodovod i kanalizacija“ su pokrenuli projekat instalacije pametnih vodomera pomoću koih se dalјinski očitava potrošnja. U prvoj fazi ovog pilot projekta instalirano je 619 vodomera u naselјu Šumarice. Sistem putem bežične mreže očitava stanje vodomera, šalјe ih softversku platformu koja je povezana sa sistemom za izdavae računa.
 
U toku 2021. godine završen je novi GIS portal www.gis.kragujevac.rs u okviru projekta EUPRO Evropske unije koji je u potpunosti baziran na softveru otvorenog koda. Projekat je obuhvatio i partnerske opštine Knić i Rekovac. U okviru projekta izvršeno je i snimanje 800 kilometara saobraćajnica putem mobilnog mapiranja, a podaci se kroz oblak tačaka vizualizuju u 3D formatu. Snimanje je urađeno u referentnom sistemu Republičkog geodetskog zavoda i materijal je integrisan na jedinstvenu veb platformu. Dobijeni podaci mogu se koristiti za projektovanje, uvid i promene praćenje nastalih promena, planiranje, formiranje katastara saobraćajne signalizacije i drugih entiteta puta.
 
U cilјu kontrole nelegalnog taksi prevoza i opšte kontrole bezbednosti na putevima, u gradu je u toku implementacija sistema video nadzora u saobraćaju. Kontrola obavlјanja taksi prevoza vršiće se putem snimanja i optičkog prepoznavanja registarskih tablica vozila kojima se obavlјa taksi prevoz. Podaci će biti obrađivani putem specijalizovanog softvera koji automatski kontroliše da li je očitana registarska oznaka validna u bazi izdatih dozvola za obavlјanje taksi prevoza i ukoliko nije vrši se kreiranje podataka za prekršajni nalog.

O nama

PIB: 112600173

Matični broj: 21704245

Šifra delatnosti: 6311

PAK: 552615

Žiro račun: 155-75404-02

 

Kontakt

Korisni linkovi

Pišite nam

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.

Publish modules to the "offcanvas" position.