• Pozovite nas

    +381 34 6 102 104
  • Naša lokacija

    Kralja Petra 16/IV
  • Pon - Pet

    07.30 do 15.30

Pametan grad

Inicijative za uspostavlјanje pametnih gradova u Srbiji su relativno aktuelizovane teme u poslednjih nekoliko godina. Iako formalno u implementaciji se ne vode pod obeležjima pametnih gradova, postoji značajan broj projekata koji su po svojim osobinama „pametni“. Kragujevac poslednjih godina realizuje više projekata.
 
Kragujevac je prvi grad u Srbiji koji celokupne podatke o linijama javnog transporta postavio na sistem Google Transit, čime je celokupan gradski i prigradski saobraćaj dostupan na Google mapama, potpuno besplatno. Međutim, otišlo se dalјe i podaci u otvorenom GTFS formatu su postavlјeni na nacionalni portal otvorenih podataka. Vrlo brzo su zabeleženi primeri njihove ponovne upotrebe. Upotreba otvorenih GTFS podataka o linijama ukrštena je sa dinamičkim podacima brojača putnika iz vozila, tako da putnici mogu odlučiti u koje vozilo će ući ukoliko im je popunjenost vozila važna. Pored toga, ostali globalni provajderi, npr. Microsoft, preuzeli su podatke i implementirali ih na svoje mape, šireći mogućnosti za krajnje korisnike.
 
Gradski prevoz u Kragujevcu implementirao je eKG sistem u oblasti javnog transporta putnika. Putem elektronskih eKG kartica, koje mogu biti personalizovane nepersonalizovane, putnici se validiraju prilikom ulaska u vozilo i preko istih vrše plaćanje prevoza putem dopune. Naplata usluge prevoza vrši se kroz podsistem za naplatu karata. Podsistem za naplatu karata sastoji se od putničkih pametnih kartica, validatora (uređaj za očitavanje kartica), uređaja za dopunu kartica, serverske i mrežne infrastrukture neophodne za povezivanje svih elemenata u jednu celinu. Podaci iz podsistema za naplatu sinhronizovani su sa centralnim sistemom za nadzor. Karte u vozilima moguće je kupiti i korišćenjem bankovnih beskontaktnih kartica (masterkard kartica). Komunikacija vozila sa centrom za nadzor vrši se korišćenjem bežične mreže mobilnih operatera. Intencija grada je da se korišćenje kartice proširi i na druge gradske servise npr. za ulazak na sportske događaje, pozorište, javne događaje, kao i da se otvori mogućnost za plaćanje i evidenciju korišćenja drugih usluga iz domena nadležnosti lokalne samouprave.
Takođe, sva vozila su opremlјena sistemom za praćenje vozila u realnom vremenu koje se prati u kontrolnom centru JKP „Šumadija“. Sistem praćenja vozila omogućava brzo reagovanje u slučaju kvarova na vozilima ili nepoštovanja reda vožnje, a služi i za izveštavanje i kontrolu kod finansijske realizacije ugovora sa eksternim pružaocem usluga prevoza. U vozilima su instalirani brojači putnika, a svako vozilo
je u svrhe bezbednosti opremlјeno sa tri kamere, čijim se podacima rukuje u skladu sa zakonskom regulativom iz ove oblasti.
 
Prvi gradski cloud data centar je implementiran takođe u Kragujevcu 2019. godine. U pitanju je donacija NR Kine u vrednosti od dva miliona dolara i reč je o najsavremenijem data centru sa zaokruženim sistemskim i softverskim rešenjima baziranim na Huawei tehnologiji. Namena data centra je da obuhvati i centralizuje celokupan IKT sistem na nivou javnog sektora u nadležnosti Grada i uspostavi zajedničke servise, omogući efikasnu razmenu podataka u zaštićenom okruženju i postane platforma za servise pametnog grada.
 
U funkciji je aplikacija eKGrađanin - servis za prijavu problema, upita i predloga putem mobilne aplikacije i web portala. Putem mobilne aplikacije građani mogu prijaviti problem za usluge Gradske uprave, JKP „Šumadija“ i JKP “Vodovod”, sa mogućnošću slanja fotografija i prijavlјivanja lokacije. Prijavlјeni problemi se evidentiraju i administriraju od strane Situacionog centra Gradske uprave, JKP „Šumadija“ i JKP “Vodovod” kao tiketi čije rešavanje može da prati podnosilac i da komunicira sa centrom.
 
Kragujevac je u saradnji sa UNDP programom Ujedinjenih nacija započeo realizaciju projekta instalacije LoRaWAN mreže. Reč je o bežičnoj mreži koja se primarno koristi kao komunikaciona za sistem senzora koji su u tehnološkom smislu jedan od najvažnijih resursa pametnih gradova. Projekat vrednosti 130.000 dolara koji treba da se realizuje u 2023. godini, obuhvata izradu studije izvodlјivosti i projektno tehničke dokumentacije, na osnovu kojih će biti izvedeni radovi na postavlјanju baznih stanica, gejtveja, testnih senzora i biti povezani u jedinstvenu platformu.
 
Od 2018. godine JKP „Vodovod i kanalizacija“ su pokrenuli projekat instalacije pametnih vodomera pomoću koih se dalјinski očitava potrošnja. U prvoj fazi ovog pilot projekta instalirano je 619 vodomera u naselјu Šumarice. Sistem putem bežične mreže očitava stanje vodomera, šalјe ih softversku platformu koja je povezana sa sistemom za izdavae računa.
 
U toku 2021. godine završen je novi GIS portal www.gis.kragujevac.rs u okviru projekta EUPRO Evropske unije koji je u potpunosti baziran na softveru otvorenog koda. Projekat je obuhvatio i partnerske opštine Knić i Rekovac. U okviru projekta izvršeno je i snimanje 800 kilometara saobraćajnica putem mobilnog mapiranja, a podaci se kroz oblak tačaka vizualizuju u 3D formatu. Snimanje je urađeno u referentnom sistemu Republičkog geodetskog zavoda i materijal je integrisan na jedinstvenu veb platformu. Dobijeni podaci mogu se koristiti za projektovanje, uvid i promene praćenje nastalih promena, planiranje, formiranje katastara saobraćajne signalizacije i drugih entiteta puta.
 
U cilјu kontrole nelegalnog taksi prevoza i opšte kontrole bezbednosti na putevima, u gradu je u toku implementacija sistema video nadzora u saobraćaju. Kontrola obavlјanja taksi prevoza vršiće se putem snimanja i optičkog prepoznavanja registarskih tablica vozila kojima se obavlјa taksi prevoz. Podaci će biti obrađivani putem specijalizovanog softvera koji automatski kontroliše da li je očitana registarska oznaka validna u bazi izdatih dozvola za obavlјanje taksi prevoza i ukoliko nije vrši se kreiranje podataka za prekršajni nalog.

O nama

PIB: 112600173

Matični broj: 21704245

Šifra delatnosti

PAK: 552615

Žiro račun: 155-75404-02

 

Kontakt

Korisni linkovi

Pišite nam

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.

Publish modules to the "offcanvas" position.