• Pozovite nas

  +381 34 6 102 104
 • Naša lokacija

  Kralja Petra 16/IV
 • Pon - Pet

  07.30 do 15.30

POLITIKA O PRIVATNOSTI

Korišćenja mobilne aplikacije KulturaKG

 

Korišćenje aplikacije usklađeno je sa pozitivno pravnim propisima R. Srbije, ratifikovanim međunarodnim ugovorima, ali i usmereno prema direktivama kojima se bliže objašnjava oblast zaštite podataka, tj. oblasti ljudskog prava na privatnost. Aplikacija konkretno primenjuje politike privatnosti u skladu sa Ustavnom R. Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 i 115/2021), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), ali i u saznanju sa sadržinom Opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation- GDPR 2016/679). Politikom o privatnosti pored normativnog okvira i poštovanja pozitivnih rešenja, ključno se teži zaštiti privatnosti korisnika kao fundamentalnog ljudskog prava u digitalnom prostoru.

Politikom o privatnosti, u skladu sa gore navedenim relevantnim pravnim aktima, usaglašavamo se i sa pravilima Google play platforme čijim internim pravilima je određeno postavljanje politike privatnosti kojom bi korisnici bili obavešteni o eventualnim podacima koje koristi aplikacija, kao i o reklamim funkcijama koje su eventualni prilagođenje sistematizovanju podataka koji su zaštićeni gore navedenim normama.  

Privatnost znači poštena igra i transparentnost, pa usled težnje ka istom, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom,  Politika o privatnosti pruža informacije o tome kako aplikacija postupa u slučajevima podataka o ličnosti korisnika aplikacije.

Cilj definisanih politika privatnosti je detaljno obaveštenje korisnika o načinu rada aplikacije i izvesnost o funkcionisanju opcija. Cilj aplikacije je obaveštenje korisnika o relevantnim informacijama koje se tiču najšireg kultunog segmenta Grada Kragujevca. Aplikacija je kreirana i usmerena u javnom interesu pa u skladu sa tim nema svrhu marketinga već objektivnog informisanja i dostupnosti ključnih podataka i vremenskog okvira koji upućuje na događaje navedenog područja.

ODGOVORNOST

Rukovalac je isključivo odgovoran za funkcionisanje aplikacije. Informacije koje se nalaze na sajtu https://www.kulturakg.rs/ odgovornost su uredničkog tima, odnosno institucija kulture i organa Grada Kragujevca koje dostavljaju sadržaj na objavljivanje.

Svi podaci koji se nalaze na navedenoj adresi kreirani su od strane uredništva stranice i u tom smislu politika privatnosti odnosi se samo na funkcionisane aplikacije.

Rukovalac je odgovoran za funkcije koje pruža aplikacija, pa dole navedena politika privatnosti odnosi se samo na polje rada aplikacije.

RUKOVALAC(OCI) PODATAKA

 1. VAŠI LIČNI PODACI

U skladu sa relevantnim propisima pod ličnim podacima u okviru ove politike podrazumevaju se svi podaci koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta

Koje podatke o ličnosti prikupljamo i ŠTA S NJIMA ČINIMO?

Aplikacija je kreirana od strane rukovaoca čija delatnost se naslanja na rad Grada Kragujevca i čije funkcije su samim tim i usklađene javnim interesom. U tom smisli aplikacija ne prikuplja i ne koristi podatke o ličnosti niti ih sistematizuje.

Pod rukovaocem u skladu sa relevantnim aktima podrazumeva se fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Kako aplikacija ne koristi podatke o ličnosti već samo javne podatke čini dostupnim korisnicima, rukovaoc ovom politikom privatnosti određuje da aplikacija bude tako usmerena da ne prikuplja podatke o ličnosti.

Ukoliko se tokom vremena korišćenja aplikacije ovi uslovi promene svi korisnici aplikacije moraju biti unapred obavešteni.

Takođe, sve promene koje se budu vršile u domenu podataka o ličnosti moraju biti unapred predviđene i prihvaćene od strane rukovaoca pre nego što se učine dostupnim korisnicima.

 

 1. NAČELA ODBRADE

Aplikacija je kreirana u skladu sa načelima javne dostupnosti informacija od značaja za kulturna dešavanja koja se nalaze na teritoriji Grada Kragujevca, ali i šire kada za to postoji opravdani interes korisnika.

Aplikacija ne koristi, ne sistematizuje i ne prikuplja podatke o ličnosti, u tom smislu aplikacija je u skladu sa relevantnim aktima koji predviđaju načelo ograničene upotrebe podataka o ličnosti.

Ukoliko neki podatak o ličnosti bude dostupan putem vesti koje su vidljive korisnicima putem aplikacije rukovaoc ne snosi odgovornost pošto nije odgovoran za sadržaj koji je dostupan u informativnom delu.

Aplikacija je kreirana isključivo sa ciljem lakšeg pristupa informacijama koje su dostupne na sajtu http://www.kulturakg.rs/.

 1. SA KIM DELIMO PODATKE O LIČNOSTI?

U skladu sa načelima normativnog okvira aplikacija ne koristi podatke o ličnosti. Samim tim ne postoji osnov podele korisnikovih podataka.

Aplikacija nema odgovornost o podeli i dostupnosti podataka koji se objavljuju na sajtu http://www.kulturakg.rs/.

 

 1. VRŠENJE TRANSFERA PODATAKA O LIČNOSTI

Vršenje transfera moguće je isključivo ako je u skladu sa ustavom R.S., potpisanim (ratifikovanim) međunarodnim ugovorima i drugim hijerhijski nižim nacionalnim zakonodavstvom. Aplikacija ne koristi niti skladišti podatke, pa ne postoji osnov ni za transfer podataka na drugim nivoima.

Aplikacija samim tim ne vrši ne prenos podataka u komercijalne, niti bilo koje druge relevantne svrhe.

 

 1. KOJI JE PRAVNI OSNOV ZA KORIŠĆENJE PODATAKA O LIČNOSTI NA OPISAN NAČIN?

 

Pravni osnov za korišćenje podataka je isključivi pristanak lica čiji se podaci obrađuju.

Aplikacija nema opciju saglasnosti o obradi podataka pošto podatke ne obrađuje.

U slučaju promene uslova korišćenja neophodan je izričiti pristanak lica čiji se podaci koriste.

KAKO SE MOGU OSTVARIVATI VAŠA PRAVA?

Ostvarivanje zakonskih prava korisnika aplikacije nije samo pozitivna obaveza već i težnja u kreiranju aplikacije.

Pristup vašim podacima o ličnosti – Postoji pravo da korisnici u slučaju sumnje da se koriste njihovi podaci  zahtevaju informaciju o tome od strane rukovaoce. U nastavku navodimo koji su podaci, uz podatke koji su taksativno propisani Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti o kojima se mogu zahtevati informacije:

 1. a) zašto se obrađuju podaci o ličnosti;
 2. b) koja vrsta podataka se obrađuje;
 3. c) kako postupa sa podacima o ličnosti;
 4. d) ko ima pristup podacima o ličnosti (i gde se nalaze)
 5. e) gde se podaci o ličnosti mogu prenositi;
 6. f) u kom vremenskom periodu se čuvaju podaci o ličnosti;
 7. g) ako se ne dobiju neposredno podaci o ličnosti, kako se dobijaju
 8. h) prava u skladu sa zakonom i mogućnost ograničenja obrade podataka o ličnosti;

i

 1. i) da li se koriste podaci o ličnosti za donošenje odluka pomoću automatizovane obrade, i kako se to čuva.

Žalba regulatornom/nadzornom organu – Ukoliko korisnici nisu zadovoljni načinom na koji smo tretirali njihova prava, ili našim principima privatnosti, oni imaju pravo da ulože žalbu nadležnom organu, u skladu sa zakonom (npr. Poverenik za informacije od javnog značaja u slučaju žalbe u vezi sa principima privatnosti).

 1. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI

Ovom aplikacijom ne postoji osnov da se vrši prenos podataka van granica teritorije R. Srbije. Aplikacija ni u kom osnovu ne vrši sistematizaciju i skladištenje ličnih podataka. Svi podaci koji se nalaze na stranici koja se prikazuje putem aplikacije isključivo su delo i odgovornost autora stranice.

Informacije koje se nalaze na sadržaju koji je dostupan putem aplikacije mogu se dobiti na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 

 

Publish modules to the "offcanvas" position.